Εκποίηση ιδιωτικών περιούσιων Κων/πολιτών


Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών έχει περιέλθει έγγραφο με το οποίο τίθεται θέμα εκποίησης ιδιωτικών περιουσιών Κων/πολιτών.

Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο έχει εκδοθεί μία σημαντική απόφαση από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας που απορρίπτει ουσιαστικά την αρχή εφαρμογής αμοιβαιότητας για ιδιοκτησίες που γίνεται η επίκλησης  στο συνημμένο έγγραφο.

Ήδη έχουν γίνει ενέργειες από πλευράς Ομοσπονδίας για την παρανομία που πάει να γίνει.

Παρακαλούμε όσοι γνωρίζουν για τους παρακάτω συμπολίτες μας ή απογόνους τους να επικοινωνήσουν με την ομοσπονδία για να τους δοθούν στοιχεία

1) ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ και ΡΟΔΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΙΔΗ

2) ΕΛΕΝΗ και ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΜΑΣΛΙΔΗΣ

3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ

4) ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΙΟΓΛΟΥ

5) ΚΑΝΑΡΙΤΖΑ ΦΩΤΙΟΓΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΦΡΕΓΖΙΟΓΛΟΥ ΚΑΙ JOSEPHIN FRANCILIOGLU

6) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΕΣΙΟΣ, ΛΑΜΡΟΣ ΧΑΙΤΑΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑ, ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΤΣΟ, ΑΝΑΤΣΑΣΙΑ ΘΕΜΕΛΗ.

Total Page Visits: 379

2019