Νέο Δ. Σ. της Αδελφότητας Μεγάλου Ρεύματος «Ο Ταξιάρχης»


Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Μεγάλου Ρεύματος Βοσπόρου «Ο Ταξιάρχης»,

συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος : Αλέξανδρος Δαϊσπαγγος

Αντιπρόερδος : Ευστρατία Μουζάκα Αναστασίου

Γεν. Γραμματέας : Αικατερίνη Ζωγραφοπούλου Μαντζίκου
Ειδικός Γραμματέας : Παύλος Μισσόπουλος Μπίτσης
Ταμίας : Κωνσταντίνος Εξαρχόπουλος
Μέλη : Δημήτριος Οντατζής – Αντώνιος Αναστασίου

H επιτροπή Αστικής Σχολής Ταταούλων τους Συγχαίρει  και τους εύχεται να έχουν  την Διαύγεια για σωστές αποφάσεις, τόσο για το καλό της Αδελφότητας Μεγάλου Ρεύματος , όσο και για την κοινότητα μας .

 

Total Page Visits: 1342

2019