Αρχιερατικοί προϊστάμενοι

Οι κώδικες δεν προσδιορίζουν πότε διορίστηκε για πρώτη φορά Aρχιερέας στα Ταταύλα.Ήδη όμως από το 1788 συναντάμε κάποιες σχετικές αναφορές όπως << δια τζόχα διά την καρέγλα  του Δεσπότου ασλάνιαν 2,15 >>,<< εδόσαμεν στο μαντί του Δεσπότου μας ασλάνια 170 >> (1791) και <<εδόσαμεν του Δεσπότη μας>> (1793).

Η πρώτη ονομαστική αναφορά σε Αρχιερέα των Ταταούλων γίνεται το 1794 για τον πρώην Μητροπολίτη Κώου Παρθένιο από διάφορες σημειώσεις των κωδίκων γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι συνέχισε να υπάρχει Αρχιερέας στα Ταταύλα μέχρι και το 1824.Παραμένει άγνωστο όμως μέχρι ποια ημερομηνία διετέλεσε αρχιερέας ο Παρθένιος και πόσοι και ποιοι άλλοι ακολούθησαν διότι δεν αναφέρονται ονομαστικά στις σημειώσεις.Από το 1824 αρχίζει η ονομαστική καταγραφή των Αρχιερέων των Ταταούλων στους Πατριαρχικούς κώδικες.

 • 1824 - 1841 Επίσκοπος Σελευκείας Κωνσταντίνος
 • 1841 - 1847 Επίσκοπος Αργυρουπόλεως Διονύσιος
 • 1848 - 1864 Επίσκοπος Αργυρουπόλεως Σεραφείμ
 • 1864 - 1871 Μητροπολίτης Πρεσλάβας Βενιαμίν
 • 1871 - 1881 Επίσκοπος Λαοδικείας Παρθένιος
 • 1881 - 1892 Επίσκοπος Χαριουπόλεως Γεννάδιος
 • 1892 - 1897 Επίσκοπος Ναζιανζού Πανάρετος
 • 1897 - 1914 Χωροεπίσκοπος Παμφίλου Μελισσηνός
 • 1914 - 1914 Χωροεπίσκοπος Ολύμπου Απόστολος
 • 1914 - 1918 Επίσκοπος Σταυρουπόλεως Χριστόφορος
 • 1926 - 1927 Επίσκοπος Χαριουπόλεως Γεννάδιος
 • 1927 - 1928 Επίσκοπος Θεοδωρουπόλεως Λεόντιος
 • 1928 - 1945 Επίσκοπος Λεύκης Παγκράτιος
 • 1945 - 1949 Μητροπολίτης Προύσης Πολύκαρπος
 • 1949 - 1958 Επίσκοπος Τράλλεων Ιερώνυμος
 • 1958 - 1964 Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Ιάκωβος
 • 1964 - 1972 Επίσκοπος Ελαίας Δημήτριος
 • 1972 - 1972 Επίσκοπος Απολλωνιάδος Κωνσταντίνος
 • 1972 - 1977 Μητροπολίτης Σωζοπόλεως Αγάπιος
 • 1977 - 2004 Μητροπολίτης Μετρών και Αθήρων Θεόκλητος
 • 2004 - ........ Μητροπολίτης Σασίμων Γεννάδιος

Διάφορες σφραγίδες της προϊσταμενίας των εκκλησιών της κοινότητας Ταταούλων

Total Page Visits: 557