Πρωτοβουλία επιτροπής Αστ.Σχ.Ταταούλων για την κοινότητα


Η επιτροπή Aστ. Σχ. Tαταούλων Κων/πολης συνεχίζει το πρόγραμμα καταγραφής και ανάδειξης Κωνσταντινουπολιτών επαγγελματιών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η καταγραφή των επαγγελματιών, του είδους του επαγγέλματος τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους με τελικό στόχο τη δημιουργία βάσης δεδομένων ( τύπου Χρυσός Οδηγός ) η οποία θα είναι προσβάσιμη από όλους, τη γνωριμία των επαγγελματιών με γνώμονα την αλληλοϋποστήριξη και συσπείρωση της κοινότητας των Κωνσταντινουπολιτών .

Total Page Visits: 1202

2019